Kruk zakończył przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój

04.12.2018 17:48  Wyniki spółek
Kruk zakończył przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Kruk zakończył przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy i opracował strategię na lata 2019-2024, podała spółka. Głównym celem strategii jest m.in. osiągniecie skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Kruk na poziomie 700 mln zł w 2024 r., podano także. 

"W wyniku przeprowadzonego przeglądu, zarząd podjął decyzję, że w obecnej sytuacji rynkowej struktura właścicielska emitenta jako spółki publicznej jest optymalna do realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest stworzenie jednej z wiodących firm zarządzających wierzytelnościami w Europie. Jednocześnie w wyniku zakończenia przeglądu, zarząd opracował strategię grupy kapitałowej Kruk na lata 2019 - 2024" - czytamy w komunikacie.

Głównym celem strategii jest osiągniecie skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Kruk na poziomie 700 mln zł w roku 2024, przy założeniu: 
- braku konieczności dokapitalizowania emitenta, z wyjątkiem programów motywacyjnych zatwierdzanych przez walne zgromadzenie, w okresie strategii, 
- konserwatywnego podejścia do zadłużenia, istotnie poniżej obecnego kowenantu 4x zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowej, w okresie strategii, podano także.

"Za nami intensywny i wartościowy czas, który w pełni wykorzystaliśmy do przeanalizowania opcji strategicznych i wytyczenia kierunków dalszego rozwoju Kruka-a. Kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem spółki oraz akcjonariuszy. Scenariusze dalszego rozwoju, które wypracowaliśmy, mają szansę na realizację w ramach dotychczasowej struktury właścicielskiej. Kruk ma zdrowe fundamenty biznesowe oraz nie potrzebuje dodatkowego kapitału właścicielskiego, aby realizować wyznaczoną strategię. Przed moim zespołem postawiłem jasne cele. KRUK ma pozostać sobą, czyli dynamicznie rosnąć, utrzymywać konserwatywny poziom zadłużenia i, jeśli pozwala na to sytuacja finansowa oraz otoczenie, wypłacać dywidendę akcjonariuszom firmy. Z całym zarządem deklarujemy pełne zaangażowanie w realizację nowego celu ustalonego w ramach przeglądu. W tym roku świętujemy 20-lecie istnienia Kruk-a i zapewniam, że moja perspektywa sięga jeszcze dalej. Z pewnością znacząco wybiega poza kolejne 6 lat nowej strategii" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w osobnym komunikacie.

Spółka podkreśliła, że przyjęta strategia zostanie zoperacjonalizowana w 2019 roku i będzie podlegać cyklicznym przeglądom przez zarząd.

"Wskazane wartości są celem zarządu i nie stanowią prognozy wyników finansowych" - dodano także.

Ponadto emitent informuje, że intencją zarządu jest, by Kruk był spółką wypłacającą dywidendę w okresie obowiązywania strategii, jednakże rekomendacje wypłaty dywidendy będą ustalane każdorazowo, biorąc pod uwagę plany i perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową grupy kapitałowej Kruk, podano w materiale.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

ISBnews)

 

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda