Master Pharm rośnie kolejny kwartał z rzędu

16.11.2017 14:37  Wyniki spółek
Master Pharm rośnie kolejny kwartał z rzędu Producent suplementów diety przedstawił raport po III kw. br., wykazując narastająco 41 mln zł skonsolidowanych przychodów (+26% rdr) i 3,8 mln zł zysku netto (-18%).


(mln zł)

1-3Q 2017

1-3Q 2016

rdr

1-3Q 2017

1-3Q 2016

rdr

Przychody ze sprzedaży

41 028

32 504

26%

32 572

26 728

22%

Koszty działalności

-36 095

-26 180

38%

-28 333

-22 479

26%

Amortyzacja

-1 515

-944

60%

-560

-151

271%

Zysk operacyjny

4 971

6 076

-18%

4 281

4 231

1%

Zysk brutto

4 992

6 215

-20%

4 342

4 420

-2%

Zysk roku obrotowego

3 799

4 661

-18%

3 493

3 773

-7%

EBITDA

6 486

7 020

-8%

4 841

4 382

10%Rekordowy poziom zamówień

Na wzrost skonsolidowanych przychodów złożyła się w dużej mierze wysoka jednostkowa sprzedaż Master Pharm S.A., będąca wynikiem zwiększenia portfela zamówień, obsługi rekordowej liczby klientów, a także wzrostu sprzedaży do największego odbiorcy. W analizowanym okresie Spółka obsługiwała 44 klientów produkcji kontraktowej (+19% rdr).

Wzrost sprzedaży marki własnej

Istotną poprawę wykazał wchodzący w skład Grupy podmiot Avet Pharma, zajmujący się sprzedażą suplementów pod marką własną. Po trzech kwartałach Spółka wygenerowała 11,2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 16% rdr. W analizowanym okresie Avet Pharma wprowadziła 6 nowych suplementów, w tym Biotynę Forte, która ze sprzedażą 1,8 mln zł została najlepiej sprzedającym się produktem w portfolio Avet Pahrmy, obejmującym dziś 51 suplementów. Inny produkt Spółki – Młody Jęczmień Forte SLIM – otrzymał nagrodę Dobra Marka 2017 w plebiscycie Biznes Trendy Rzeczpospolitej.

Wyniki pod wpływem kosztów rozwoju

W pierwszych trzech kwartałach zysk netto Grupy był niższy o 18% rdr, na co wpłynęły przede wszystkim  koszty związane inwestycjami w zaplecze produkcyjne oraz zużyciem surowców i materiałów pod bieżące produkcje. Jak wyjaśnia zarząd, spodziewana jest stopniowa poprawa efektywności sprzedaży.

- Na wyniki Grupy duży wpływ miały koszty związane z inwestycjami w obiekty produkcyjne oraz z zatrudnieniem nowych pracowników. Koszty te uważamy za przejściowe i niezbędne dla dalszego rozwoju Grupy. Rosnące przychody potwierdzają, że dzięki rozbudowie mocy produkcyjnych jesteśmy w stanie obsłużyć większą liczbę klientów i zleceń. Jeżeli chodzi o przyszłe kwartały, spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży, przy stopniowej poprawie pozycji wynikowych – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Dalszy wzrost sprzedaży i potencjalne przejęcia

Wśród planów na najbliższe kwartały Spółka wymienia dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży, związany zarówno z rosnącą skalą zamówień produkcji kontraktowe, jak i sprzedaży produktów marki własnej. Kontynuowane będą również inwestycje w zaplecze produkcyjne zakładów produkcyjnych Master Pharm w Łodzi oraz spółki Grokam w Mielcu. Zarząd kontynuuje też działania zmierzające do akwizycji przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych.


Grupa Master Pharm


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda