Mercor miał 7,5 mln zł zysku netto, 11,7 mln zł EBIT w III kw. r.obr. 2018/2019

22.02.2019 09:32  Wyniki spółek
Mercor miał 7,5 mln zł zysku netto, 11,7 mln zł EBIT w III kw. r.obr. 2018/2019 Mercor odnotował 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019 (trwającego od 1 października do 31 grudnia 2018 r.) wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,7 mln zł wobec 6,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,29 mln zł wobec 8,7 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,36 mln zł w III kw. r.obr. 2018/2019 wobec 85,26 mln zł rok wcześniej.

"Poprawiamy wyniki. W trzecim kwartale wypracowaliśmy znacznie większą dynamikę na poziomie zysków w porównaniu do dynamiki wzrostu przychodów. Tak dobre wyniki notujemy mimo słabszej sytuacji na Wschodzie. Trzeci kwartał, sezonowo ważny w branży budowlanej, jest również kluczowy dla naszej działalności. Korzystamy ze sprzyjającej koniunktury, dzięki inwestycjom, których dokonaliśmy w ostatnich latach, jesteśmy przygotowani na realizację zwiększonej liczby zamówień. Z drugiej strony - obserwujemy w budowlance opóźnienia w odbiorach związane ze stałym brakiem siły roboczej w tym sektorze. 

Zobacz także: Mercor pozyskał w grudniu zamówienia warte ok. 26,2 mln zł, wzrost o 20% r/r

W efekcie część naszych produktów czeka na dostawy, co przekłada się na wzrost zapasów. Ogólna sytuacja rynkowa sprzyja popytowi na nasze rozwiązania we wszystkich pionach, spodziewamy się utrzymania dobrej sytuacji w kolejnych okresach. Naszą przewagą – w porównaniu do rynku budowlanego - jest także krótki cykl produkcyjny i możliwość realizacji kontraktów według bieżących cen materiałów" - powiedział  prezes Mercora Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie. 

W I-III kw. r. obr. 2018/2019 spółka miała 15,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 278,38 mln zł w porównaniu z 249,35 mln zł rok wcześniej.

W okresie 1-3Q 2018/19 zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 30% i 37% r/r. W trzecim kwartale 2018/19 (1.10 - 31.12.2018) Grupa przy 21% dynamice sprzedaży odnotowała istotny wzrost zyskowności EBITDA (+64%) i EBIT (+79%) oraz podwoiła zysk netto (+114% r/r), podano także. 

"Marże Grupy w okresie trzech kwartałów 2018/19 wzrosły na wszystkich poziomach kwotowo i w ujęciu procentowym. Marża brutto zwiększyła się 1,09 pp. (do 25,77% z 24,68% rok wcześniej), EBITDA o 1,6 pp. (do 11,34% z 9,74%), EBIT o 1,59 pp. (do 8,65% z 7,06%) i netto o 1,12 pp. (do 5,85% z 4,73%)" - czytamy dalej. 

Mercor podał, że dywersyfikacja produktowa i geograficzna oraz utrzymująca się dobra koniunktura, szczególnie na rynku budownictwa kubaturowego w Polsce i Europie, pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu zamówień i w efekcie większą sprzedaż.

"W okresie od kwietnia do grudnia (1-3Q 2018/19) na rodzimym rynku Grupa odnotowała 28-proc. wzrost sprzedaży (do 150,9 mln zł ze 118,1 mln zł), a przychody na rynkach zagranicznych nieznacznie spadły (-3% r/r do 127,4 mln zł ze 131,2 mln zł). Sprzedaż Grupy wzrosła na wszystkich rynkach działalności poza Rosją i Ukrainą, gdzie kolejny kwartał - m.in. w wyniku sytuacji politycznej – widoczna jest tendencja spadkowa" - napisano także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2018/2019 wyniósł 11,12 mln zł wobec 6,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

ISBnews


  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Piłka nożna to nie jest sport, to religia   iFun4all SA, Michał Mielcarek - Prezes Zarządu, #314 ZE SPÓŁEK
 

Notowania Mercor
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda