Noble Securities: Budimex - "REDUKUJ"

02.08.2018 14:16  Wyniki spółek
Noble Securities: Budimex - "REDUKUJ"
Wyniki półrocza przyniosły materializację scenariusza, który wskazywaliśmy w poprzedniej rekomendacji – istotnego spadku marży w obszarze generalnego wykonawstwa. Ponieważ procesy w branży budowlanej mają swoją inercję wynikającą z okresów realizacji portfela zleceń, jest to w naszej opinii dopiero początek okresu pogorszenia wyników, który trwać może kilka kwartałów.

Nasze prognozy wyników na lata 2018-2019 mimo, iż były bardzo konserwatywne, dalej korygujemy w dół. Niższe prognozy, spadek gotówki netto o 5,4 zł/akcję (średnia z czterech ostatnich kwartałów) w stosunku do poprzedniej rekomendacji oraz przecena spółek porównywalnych skłaniają nas do korekty ceny docelowej z 182,1 zł do 106,4 zł. Podtrzymujemy rekomendację REDUKUJ.
 
Wyniki 1H18 pokazują kierunek zmian
Przychody w 2Q18 wyniosły 1,94 mld zł (+18% r/r), EBIT 86,2 mln zł (-38% r/r), zysk netto 64,7 mln zł (-41% r/r). Wzrost przychodów spółka wygenerowała głównie w segmencie budowlanym. W kwestii rentowności zmaterializował się scenariusz istotnego pogorszenia rentowności, na który wskazywaliśmy w naszym poprzednim raporcie.

Spadek marży w segmencie budowlanym jest zauważalny – spadł z 15,2% w 1Q17 i 12,2% w 4Q17 do 9% w
1Q18 i 6,3% w 2Q18. Według prezesa Budimeksu, druga połowa roku prawdopodobnie nie przyniesie stabilizacji w budownictwie. Dlatego zakładamy, że marża utrzyma się na tak niskich dla Budimeksu poziomach również w kolejnych kwartałach. Gotówka netto na koniec 2Q18 wyniosła 734 mln zł (vs 1,3 mld zł w 2Q17) i biorąc pod uwagę silną pozycję
podwykonawców oczekujemy, że będzie dalej spadać.

Portfel zamówień na koniec czerwca 2018 roku utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie – 10,8 mld zł i był zbliżony do
poziomu z końca marca br. Uważamy, że kolejne kwartały i lata przyniosą kontynuację spadku zysków w spółce
 
Więcej informacji w załączniku
 
Noble Securities S.A.
 

Notowania GPW
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda