Jesteś w: Strona główna » Giełda » Wiadomości giełdowe » Wyniki spółek

O 41 proc. wzrósł wynik netto GK Pragma Inkaso w 2012 roku

20.03.2013 12:48  Wyniki spółek
O 41 proc. wzrósł wynik netto GK Pragma Inkaso w 2012 roku Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za 2012 wskazują na zrealizowanie prognoz z nadwyżką. Oprócz przychodów netto, które wzrosły w Grupie o 21-proc w porównaniu z rokiem ubiegłym, także wynik netto zarejestrował 41-proc wzrost, zamykając się kwotą 10,3 mln zł. Pozostałe wyniki także prezentują wyższe notowania niż w 2011 roku.

GK Pragma Inkaso, jeden z liderów w branży zarządzania wierzytelnościami biznesowymi, składa się z czterech spółek prowadzących działalność operacyjną: Pragma Inkaso SA, Pragma Faktoring SA, Pragma Collect sp. z o.o., Pragma Inwestycje sp. z o.o. Opublikowane skonsolidowane wyniki Grupy za 2012 rok wskazują na wzrost, w stosunku do 2011 roku, w przychodach netto do kwoty 39,2 mln zł (21 proc.) oraz przychodach brutto do kwoty 352,1 mln zł (8 proc.). Wartość wyniku netto wyniosła 10,3 mln zł, co oznacza wzrost o 41 proc., a kwota wyniku operacyjnego wyniosła 20,6 mln zł, wzrastając tym samym o 53 proc. Z kolei, zysk dla akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 9,1 mln zł (wzrost o 48 proc.). Wartość aktywów odnotowała 11 proc. zwyżkę w stosunku do 2011 roku, zamykając się kwotą 159,2 mln zł."Sytuacja finansowa Grupy jest bardzo dobra. Rynek obsługi bieżących należności b2b, zarówno wymagalnych i niewymagalnych, wciąż rośnie, a więc daje możliwość wieloletniego rozwoju, nie napotykając barier pojemności rynku. Wiele przedsiębiorstw nadal jeszcze nie korzysta z takich form zarządzania wierzytelnościami, jak windykacja, czy faktoring, a jednocześnie co roku zauważa się wzrost tendencji outsourcingowych. W takich okolicznościach mogę śmiało powiedzieć, że Grupa będzie sukcesywnie umacniać swoją pozycję rynkową i dalej się rozwijać. ” – przekonuje pan Tomasz Boduszek, prezes Pragma Inkaso SA.

Zarząd Pragma Inkaso S.A. będzie rekomendował przeznaczenie 80 proc. zysku jednostkowego Spółki za rok 2012 (tj. łącznie kwoty 4 019 250,23 zł - 1,09 zł na jedną akcję) na poczet wypłaty dywidendy, natomiast w pozostałej części zysk ma zostać przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

Prognozy Grupy na 2012 rok w stosunku do skonsolidowanych przychodów netto oraz zysku netto, zostały zrealizowane z nadwyżką.W 2012 r. Grupa pozyskała 588 nowych klientów (312 PRAGMA INKASO SA, 192 Pragma Collect Sp. z o.o., 111 Pragma Faktoring SA, 10 Pragma Inwestycje Sp. z o.o. ). Portfel wierzytelności obsługiwany przez GK Pragma Inkaso wyniósł na dzień 31.12 2012 - 368,4 mln zł, zwiększając się o 12 proc. r/r. Największy udział w tym portfelu ma PRAGMA INKASO z kwotą 216,2 mln zł, następnie Pragma Faktoring - 83,2 mln zł, a potem Pragma Collect - 33,9 mln zł oraz Pragma Inwestycje Sp. z o.o. - 35,1mln zł.

Pragma Inkaso

ps


Notowania PRAGMAINK
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda