PKP Cargo miało 183,9 mln zł zysku netto, 277,6 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

21.03.2019 07:37  Wyniki spółek
PKP Cargo miało 183,9 mln zł zysku netto, 277,6 mln zł zysku EBIT w 2018 r. PKP Cargo odnotowało 183,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 81,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Przychody Grupy PKP CArgo w 2018 r. przekroczyły 5 mld zł. EBITDA to 907 mln zł, a zysk netto sięgnął niemal 184 mln zł. Tak wysokich przychodów nie uzyskaliśmy od momentu wejścia na warszawską giełdę w 2013, a zostały one osiągnięte głównie dzięki przewiezieniu blisko 122 mln ton ładunków. Bardzo dobre są także inne wskaźniki - nakłady inwestycyjne przekroczyły 894 mln zł, a EBITDA wyniosła 907 mln zł i była nawet o 2 mln zł wyższa niż wcześniejsze prognozy. Odnotowaliśmy ponadto bardzo wysoki wzrost wyniku netto: z około 82 mln zł w 2017 roku do prawie 184 mln zł w 2018 roku" - napisał prezes Czesław Warsewicz we wstępie do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 277,6 mln zł wobec 153,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA osiągnęła 907 mln zł wobec 700,3 mln zł. 

 
"Wyjaśnienia najważniejszych zmian wpływających na poziom wyniku EBIT w 2018 r. w porównaniu do 2017 r:

- wzrost przychodów z tytułu umów z klientami (w tym głównie przychodów z tytułu usług przewozowych oraz spedycyjnych) wynikał z wyższych cen przewozowych oraz z większych przewozów (wzrost masy towarowej o 2,1%, wzrost pracy przewozowej o 1,3%),

- wzrost kosztów amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości głównie na skutek aktualizacji wyceny wartości rezydualnej składników taboru kolejowego dokonanej na dzień 31.12.2017 r. (zaniżenie bazy);

- wzrost kosztów zmiennych (zużycia energii i paliwa trakcyjnego oraz usług dostępu do infrastruktury) w związku z wyższymi cenami paliwa o 11,9%, wzrostu jednostkowego miernika zużycia energii trakcyjnej o 5,4% w wyniku utrudnień na liniach PLK w związku z wzmożonymi pracami na istotnych szlakach komunikacyjnych i związanych z tym objazdami oraz wzrostem pracy przewozowej o 1,3%;

- spadek pozostałych usług, głównie usług transportowych o 41,1 mln zł, w wyniku niższych kosztów usług spedycji [...] Jednocześnie wzrosły w spółce koszty czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru o 32,7 mln zł – wzrost najmu lokomotyw i wagonów oraz opłat za pobyt wagonów związanych z realizacją zwiększonych przewozów, a także w związku z przygotowaniem do realizacji celów przewozowych na 2019 r..

 
- wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynikał głównie z wdrożenia podwyżek wynagrodzeń w PKP Cargo S.A: od 1 września 2017 r. i od 1 września 2018 r. (na podstawie porozumienia z dnia 15 czerwca 2018 r. pomiędzy stronami ZUZP dla Pracowników zatrudnionych w PKP Cargo S.A.). Jednocześnie w spółce zanotowano wzrost zatrudnienia o 265 osób. PKP CArgo S.A. zamierza zwiększać zatrudnienie w kluczowych dla działalności spółki zespołach obsługujących rosnące przewozy masy towarowej" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 183 mln zł w 2018 r. wobec 4 689,1 mln zł rok wcześniej.

Grupa poniosła w 2018 r. nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe P3), a także wartości niematerialnych w wysokości 894,1 mln zł, tj. więcej o 59,1% w stosunku do wykonania 2017 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 254 mln zł wobec 94 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Wiadomości z Rynku Nieruchomości, odcinek 7: Konrad Okła - REITy   startupy.tv| Aleksander Niemczyk, RubyLogic
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda