PZ Cormay miał 2,48 mln zł straty netto, 0,71 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.

14.11.2019 18:18  Wyniki spółek
PZ Cormay miał 2,48 mln zł straty netto, 0,71 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r. PZ Cormay odnotował 2,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,71 mln zł wobec 2,31 mln zł straty rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 226 tys. zł wobec -1 176 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,13 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 14,87 mln zł rok wcześniej.

"W minionym kwartale 2019 roku Grupa Cormay wypracowała 22 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży, do poziomu 18,1 mln zł, odnotowując 0,3 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację oraz 2,7 mln zł skonsolidowanej straty netto. Narastająco po 3 kwartałach 2019 roku Grupa Cormay odnotowała odpowiednio: 49,7 mln zł przychodów, 7,5 mln zł zysku EBITDA oraz 3,7 mln zł straty netto, wobec 50 mln zł przychodów, 1 mln zł straty EBITDA i 1,4 mln straty netto w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dynamiczny wzrost sprzedaży złożyły się znaczące zmiany organizacyjne i osobowe w strukturach sprzedaży i marketingu, aktywna realizacja nowej polityki sprzedażowej Grupy, której jednym z filarów jest oferowanie analizatorów w systemach zamkniętych, pracujących wyłącznie z odczynnikami produkowanymi przez Cormay, jak również czynniki jednorazowe, jakimi było przesunięcie realizacji części zamówień rynkowych z II na III kwartał br." - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Janusz Płocica. 

"Na uwagę zasługuje 30% (r/r) wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim (3,3 mln zł przychodów w III kwartale 2019 roku), czy też realizacja znaczących dostaw do Bangladeszu (1,6 mln zł przychodów). Wzrost sprzedaży pozwolił Grupie na uzyskanie dodatniej rentowności EBITDA z powtarzalnej działalności. Rozpoznana strata netto ma charakter księgowy i jest związana z korektą wartości godziwej Earn-Out z tytułu sprzedaży udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese S.p.A. przysługującej Orphée" - czytamy także. 

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 3,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 49,71 mln zł w porównaniu z 49,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 0,15 mln zł wobec 2,6 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Czym jest faktoring | TWÓJ BIZNES #1   #BIZNESwDRODZE, odcinek 5, Michał Sadowski, BRAND24 SA
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda