PZ Cormay miał 24,98 mln zł straty netto, 27,35 mln zł straty EBIT w 2018 r.

15.04.2019 08:41  Wyniki spółek
PZ Cormay miał 24,98 mln zł straty netto, 27,35 mln zł straty EBIT w 2018 r. PZ Cormay odnotował 24,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 27,35 mln zł wobec 8,71 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła -22,75 mln zł wobec -4,07 mln zł rok wcześniej.

"Czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wyniki finansowe w 2018 było utworzenie odpisu z tytułu zmniejszenia wartości aktywów. Odpis w kwocie 19,4 mln zł został ujęty zarówno w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po wynikach testów na utratę wartości nakładów poniesionych na prace rozwojowe związane z opracowaniem i wdrożeniem na rynek analizatorów: Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox" - napisał prezes Janusz Płocica w liście do akcjonariuszy. 

Zobacz także: PZ Cormay dokona przeglądu opcji strategicznych, decyzje mogą zapaść w I kw.

Należy podkreślić, iż decyzja o utworzeniu odpisów ma charakter pozabiznesowy i jest efektem większej ostrożności w podejściu do wyceny aktywów zarówno ze strony spółki jak i audytora, zaznaczył szef spółki.

"Odpisy wartości wspomnianych projektów nie oznaczają negatywnej oceny ich potencjału rynkowego. Niezmiennie uważamy, iż komercjalizacja analizatorów Hermes i Equisse może w krótkiej i średniej perspektywie pozytywnie wpłynąć na wyniki spółki i grupy kapitałowej oraz ich wartość dla akcjonariuszy" - dodał Płocica.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,79 mln zł w 2018 r. wobec 77,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 25,11 mln zł wobec 1,79 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
#BIZNESwDRODZE, odcinek 5, Michał Sadowski, BRAND24 SA   Albert "Longterm" Rokicki, #110 PYTANIA DO LONGTERMA (25.01.2019)
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda