Polnord miał 85,43 mln zł straty netto z działalności kont. w 2018 r.

30.04.2019 09:27  Wyniki spółek
Polnord miał 85,43 mln zł straty netto z działalności kont. w 2018 r. Polnord odnotował 85,43 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 18,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata brutto z działalności operacyjnej (kontynuowanej) wyniosła 29,85 mln zł wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 296,34 mln zł w 2018 r. wobec 285,46 mln zł rok wcześniej.

"Za nami trudny rok dla grupy kapitałowej Polnord. W pierwszej kolejności podjęliśmy działania zmierzające do ponownej oceny rentowności istniejących projektów i ich przygotowania do sprawnej realizacji. To był i nadal jest czas decyzji trudnych, często bolesnych, ale koniecznych dla osiągnięcia przez spółkę oczekiwanych przez zarząd i akcjonariuszy poziomów rentowności. Skutki podjętych decyzji będą widoczne na początku 2020 r. w obszarze m.in. zredukowanych kosztów ogólnego zarządu, uruchomionych nowych rentownych projektów przede wszystkim na rynkach warszawskim i trójmiejskim, a także w obszarze zmiany struktury finansowania na finansowanie projektowe.

Polnord staje się spółką bardziej transparentną, a dzięki wprowadzonemu systemowi compliance, także bardziej wiarygodną dla partnerów biznesowych i akcjonariuszy. Rozpoczęty w 2018 roku proces przeglądu opcji strategicznych, będzie także kontynuowany w 2019 roku. W grudniu 2018 roku kierowany przeze mnie zarząd rozpoczął prace nad reorganizacją spółki i weryfikacją obecnie obowiązującej strategii, co zaowocowało decyzją o przygotowaniu nowej strategii na lata 2019 – 2013, która będzie zaprezentowana w pierwszym półroczu 2019 roku" - napisał prezes Marcin Gomoła w liście do akcjonariuszy.

Zobacz także: 
Ciekawa sytuacja techniczna na POLNORD

Na koniec 2018 roku grupa zanotowała 86,3 mln zł straty z działalności kontynuowanej i zaniechanej, co zostało spowodowane głównie jednorazowymi zdarzeniami, nie mającymi w znakomitej większości przełożenia na przepływy finansowe, zaznaczył prezes.

"Najważniejsze z nich dotyczyły spisania aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz odpisu należności w związku z decyzją wywłaszczeniową na potrzeby budowy drogi ekspresowej S2. Szacowany wynik, bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, wynosi minus 9,8 mln zł. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozwoliły na zredukowanie zadłużenia finansowego netto z poziomu 298,5 mln zł na koniec 2017 roku do 257,6 mln zł na koniec minionego roku – spadek o 14%" - dodał Gomoła.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 92,35 mln zł wobec 16,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Subiektywny Przegląd Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #42   Branża windykacyjna Okiem ANALITYKA #41, Wojciech Bartosik
 

Notowania Polnord
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda