Polwax: wyniki lepsze od oczekiwań

19.11.2018 08:39  Wyniki spółek
Polwax: wyniki lepsze od oczekiwań
Spółka wypracowała dobre, lepsze od oczekiwań wyniki. Przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 98 617, zysk netto wyniósł 9 252. Natomiast wynik EBITDA wyniósł 13 201 tys. zł, i był wyższy o 13,5 proc., wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku. 

W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów i materiałów osiągnęły wartość 98 617 tys. zł i wzrosły w porównaniu do przychodów w III kwartale 2017 roku o 3,9% między innymi ze względu na przesunięcie przychodów w ramach realizacji kontraktu z JMP.
 
- W przypadku spółek chemicznych zawsze warto rozpatrywać wypracowywane wyniki w ujęciu rocznym. Wyniki kwartalne pokazują tylko pewien wycinek rzeczywistości, więc czasem jest to obraz zbyt negatywny, ale czasem zbyt pełen entuzjazmu. Chociaż faktycznie w III kwartale dzięki bardzo dobrej polityce zakupów mogliśmy sprzedawać nasze produkty z wyższymi marżami – podkreśla Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki. – W konsekwencji wypracowaliśmy wyniki, które są lepsze od rynkowych oczekiwań, co nas cieszy.

Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu odczuwamy efekty pierwszego półrocza, a szczególnie pierwszego kwartału tego roku.. Z prognozami i ostatecznymi podsumowaniami poczekamy na zamknięcie całego roku. Świadomie studzimy pewien hurraoptymizm związany z IV kwartałem, który obserwujemy w części komentarzy. Przecież wystarczy spojrzeć do kalendarza, żeby zobaczyć, że IV kwartał będzie znacznie „krótszy”, ze względu na liczbę wolnych dni i przerwę świąteczną, która ma swoje przełożenie na zamówienia zarówno handlu, jak i przemysłu - dodaje prezes Tomczyk.  
Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w III kwartale 2018 roku wyniosła 15 457 ton, W ujęciu wolumenowym rok do roku Spółka odnotowała spadek sprzedaży o ok. 7% tj. 1,1 tys. ton, przy czym w segmencie wyrobów dla przemysłu nastąpił wzrost o 24% ( 1 tys. ton), przy równoczesnym spadku o 17% (2,1 tys. ton) w segmencie wyrobów do produkcji zniczy. 
 
Spółka tymczasowo zawiesza emisję
Kilka dni temu 8 listopada Polwax poinformował, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową nie widzi możliwości uzyskania satysfakcjonującej ceny za planowaną emisje akcji, którą w związku z tym tymczasowo zawiesza. 
W tej chwili rozważane są różne inne dostępne na rynku opcje, które pozwoliłyby na pozyskanie najkorzystniejszych źródeł finansowania lub innych opcji wspierających dalszy rozwój działalności Spółki. 
 
– Nie wykluczamy żadnej możliwości – zapewnia Piotr Kosiński, wiceprezes zarządu ds. finansowych. – Rozmawiamy, porównujemy i ciągle zastanawiamy się, które rozwiązanie jest dla spółki najlepsze. Dziś na stole jest kilka propozycji. W grę wchodzi między innymi pozyskanie nowego partnera finansowego (banku lub konsorcjum banków) lub partnera strategicznego albo inwestora branżowego. Możliwe jest też dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również opcje nieobejmujące powyższych działań – dodaje P. Kosiński.
 
Przegląd opcji ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego finansowania i rozwoju działalności Spółki, zabezpieczenie operacyjne jej funkcjonowania w obszarze finansowym w roku 2019 oraz finansowania prowadzonej przez Spółkę inwestycji - budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych. Sytuacja nie jest łatwa, ale musimy się z nią uporać – dodaje Kosiński.
 
Przyszłość należy do instalacji
 
Tymczasem budowa instalacji postępuje zgodnie z planem. Na budowie pojawiają się, co chwilę nowe urządzenia i rozpoczął się żmudny proces spinania już zainstalowanych elementów.
 
- Z dnia na dzień, wraz z postępem prac jak również w wyniku obserwacji zmian na rynku widzimy, że decyzja o inwestycji i budowie nowoczesnej instalacji odolejania w Czechowicach – Dziedzicach idealnie wpisała się w zmieniające się oczekiwania i potrzeby naszych Klientów. Zwłaszcza tę, która sprowadza się do systematycznego wzrostu zapotrzebowania na produkty wyżej zaawansowane technologicznie. Oczywiście przemysł świecarski, czy producenci zniczy nadal będą bardzo ważni i w tym segmencie będziemy utrzymywać poziom współpracy z naszymi kluczowymi klientami, jednocześnie z czasem zwiększając sprzedaż zaawansowanych specyfików parafinowych – wyjaśnia Jacek Budzowski, dyrektor handlu Spółki.  
 
Narastająco w okresie I-IX 2018 roku przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów i materiałów osiągnęły wartość 196 973 tys. zł i zmalały w porównaniu do przychodów w porównywalnym okresie 2017 roku o 4,0%.  POLWAX S.A. w raportowanym okresie osiągnął wynik EBITDA w wysokości 20 368 tys. zł, tj. niższy o 10,1% niż w porównywalnym okresie 2017 roku: 22 665 tys. zł. Zysk netto Polwax S.A. w okresie I-IX 2018 roku wyniósł 13 097 tys. zł. w analogicznym okresie 2017 roku zysk wynosił 14 648 tys. zł. Marża EBITDA w raportowanym okresie 2018 roku osiągnęła wartość 10,3%, w analogicznym okresie 2017r. wynosiła 11,0%. 
 
Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w okresie I-IX 2018 roku wyniosła 43 011 ton, w ubiegłym roku za ten okres sprzedaż wyniosła 46 444.  Skokowe zmiany cen jak i trudna dostępność dobrej, jakości surowców przy dużej konkurencji ze strony substytutów to wyzwania, przed jakimi stoi Spółka. Nie tylko w końcówce tego roku, ale także w 2019. Dopiero uruchomienie naszej instalacji uodporni nas w znacznej mierze na wahania, jakości surowca – podsumowuje Piotr Kosińki, wiceprezes zarządu ds. finansowych.  
 
Polwax S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda