Przychody CI Games na poziomie 7,7 mln zł, zysk netto 600 tys. zł

29.05.2018 08:28  Wyniki spółek
Przychody CI Games na poziomie 7,7 mln zł, zysk netto 600 tys. zł Grupa CI Games wypracowała w pierwszym kwartale 2018 r. ponad 7,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, zysk netto wyniósł 0,6 mln zł, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 3,6 mln zł.

– Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych w pierwszym kwartale wyników. W dużej mierze wpływ na nie miała sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior 3, która dzięki aktywnym działaniom promocyjnym utrzymuje się na wysokim poziomie. W lutym łączna sprzedaż gry przekroczyła 1 mln egzemplarzy. – skomentował Maciej Nowotny, Członek Zarządu CI Games.

W lutym CI Games przeorganizowało i znacznie zmniejszyło wewnętrzny zespół deweloperski, pozostawiając w nim grupę najbardziej doświadczonych deweloperów. Zespół pracuje nad nowymi projektami współpracując i zlecając część prac zewnętrznym podwykonawcom. – Naszym celem jest budowa mocnego portfolia gier wysokiej jakości, co zwiększa szanse na sukces, a jednocześnie pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem niż w przypadku rozwijania tylko jednego projektu.

CI Games prowadzi działalność produkcyjną i wydawniczą na globalnym rynku gier wideo. Strategicznym celem Grupy jest budowanie portfolio rozpoznawalnych marek w najbardziej popularnych gatunkach gier – deweloper posiada w tym zakresie zaawansowany know-how, doświadczony zespół i wypracowane mechanizmy efektywnej współpracy z zewnętrznymi firmami. Studio współpracuje z wiodącymi dostawcami rozwiązań technologicznych oraz wykorzystuje najnowsze możliwości sprzętu i oprogramowania.

Przyjęta przez CI Games strategia zakłada, że do 2020 roku spółka zrealizuje co najmniej trzy istotne projekty o łącznej wartości 100 mln zł.

Na koniec pierwszego kwartału Grupa posiadała środki pieniężne w wysokości około 10 mln zł oraz dostępne finansowanie bankowe w wysokości 35 mln zł.


CI GAMES


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda