Publikacja wyników Grupy Pekabex za I kwartał 2019 roku

24.05.2019 07:51  Wyniki spółek
Publikacja wyników Grupy Pekabex za I kwartał 2019 roku
Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2019 roku wzrosły o 10% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku i wyniosły 181 mln zł. Wartość skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej osiągnięta w I kwartale 2019 roku wyniosła 6,8 mln zł i była niższa o 31% w porównaniu z I kwartałem roku 2018 (9,9 mln zł). Wypracowany skonsolidowany poziom EBITDA wyniósł 12,4 mln zł, co oznacza spadek o 26% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. 
 
W I kwartale 2019 roku GK Pekabex odnotowała następujące wyniki działalności (r/r): 

  • Wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 10% 
  • Spadek wyniku z działalności operacyjnej o 37%, do poziomu 8,5 mln zł 
  • Spadek zysku netto o 31% 
  • Spadek EBITDA o 26% do poziomu 12,4 mln zł
  • Spadek  o 41% produkcji elementów prefabrykowanych w zakładach Grupy (28,4 tys. m3 w pierwszym kwartale 2019 roku w porównaniu z 47,8 tys. m3 w ubiegłym roku).
     
„Wyhamowanie inwestycji budowlanych, obserwowane pod koniec roku 2018, doprowadziło do zmniejszenia wolumenu produkcji realizowanego w fabrykach Pekabex oraz marż, co bezpośrednio przełożyło się na pogorszenie wyników w I kwartale 2019 r  w stosunku do rekordowego dla Pekabex roku 2018. W stosunku do I kwartału 2017 roku wynik netto Grupy Pekabex jest wyższy o 2 718 tys. zł, co oznacza wzrost o 66%.”     
     
– mówi Robert Jędrzejowski, Prezes Zarządu Pekabex S.A. 
Mimo sezonowych wahań Grupa kontynuuje strategię wzrostu. W 2019 roku Pekabex planuje zakończenie  budowy i uruchomienie  w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego w Gdańsku. Uzupełnienie  oferty o dodatkowy produkt, jakim będą powstające w nim płyty typu Filigran, pozwoli także na uniezależnienie od dostawców, w szczególności w zakresie kontraktów realizowanych w Skandynawii. 
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za I kwartał 2019 roku oraz porównywalne dane za I kwartał 2018 roku (w tysiącach złotych). 
 

 

1Q 2019

1Q 2018

Przychody ze sprzedaży

180 807

163 991

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

28 978

34 507

EBITDA

12 420

16 862

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

8 524

13 497

Zysk (strata) netto

6 841

9 944

Produkcja (m3)

28 426

47 854


Grupa Pekabex
 
 
Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
#5 Śniadanie Inwestorów: KBJ SA   MEANDRY BIZNESU: Zbigniew Jakubas
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda