Ronson Development wypracował ponad 12 mln zł zysku netto w I półroczu 2019 r.

13.08.2019 08:44  Wyniki spółek
Ronson Development wypracował ponad 12 mln zł zysku netto w I półroczu 2019 r. Łączne przychody rozpoznane przez Ronson Development w pierwszej połowie 2019 r. sięgnęły 143 mln zł, w tym 136,5 mln zł z tytułu przekazania klientom 291 lokali w projektach objętych pełną konsolidacją.

Ponadto Spółka przekazała 143 lokale o łącznej wartości 59,9 mln zł w inwestycji City Link I i II realizowanej w ramach joint venture; przypadający na Ronson Development zysk z joint venture wyniósł 6,5 mln zł. Ostatecznie, mimo niższych r/r przychodów, wypracowany przez Spółkę w I półroczu 2019 r. zysk netto był wyższy o 18% i wyniósł 12,2 mln zł.

Średnia marża brutto na sprzedaży lokali, które zostały przekazane klientom i rozpoznane w przychodach w pierwszej połowie 2019 r., wyniosła 17,8% wobec 16,2% w analogicznym okresie 2018 r. Marża brutto na projekcie City Link I i II, w którym Ronson Development ma 50% udziałów, sięgnęła 25,1%.

– W pierwszym półroczu 2019 r. zakończyliśmy budowę 5 projektów obejmujących łącznie 644 lokale i przekazaliśmy klientom w sumie 434 lokale. Największy udział w przychodach rozpoznanych w omawianym okresie miały nasze dwie warszawskie inwestycje: Miasto Moje, czyli nasz białołęcki bestseller z marżą brutto na poziomie ponad 22%, oraz Nova Królikarnia, prestiżowy projekt na Mokotowie. Każdy z tych projektów odpowiadał za przeszło 35% łącznych przychodów z inwestycji mieszkaniowych – wskazał Rami Geris, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

Średnia cena lokali przekazanych klientom w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniosła 449 tys. zł netto w porównaniu ze średnią ceną w 2018 r. na poziomie 418 tys. zł netto.

Zobacz także: BM Alior Bank - Raport Rynkowy

Na koniec czerwca br. w ukończonych projektach Spółki znajdowało się łącznie 280 lokali, które nie zostały jeszcze przekazane klientom, z czego 177 było już sprzedanych. Łączna wartość tych sprzedanych lokali wynosiła 78,6 mln zł i zdecydowana większość z nich zostanie przekazana klientom oraz rozpoznana w przychodach w drugiej połowie 2019 r. Dodatkowo, 50 ukończonych, ale jeszcze nieprzekazanych lokali, znajdowało się w projekcie City Link I i II. W tym przypadku, niemal wszystkie lokale, bo aż 48 (o wartości 26,6 mln zł), były już sprzedane.

– Podtrzymujemy nasze plany, zakładające przekazanie klientom w całym 2019 r. około 800 lokali. W pierwszym półroczu przekazaliśmy łącznie 434 lokale, zatem zrealizowaliśmy ponad połowę rocznego planu. Podobną skalę, tj. około 800 lokali, chcemy w 2019 r. osiągnąć również pod względem sprzedaży – powiedział Nir Netzer, prezes Ronson Development.

W pierwszym półroczu br. Ronson Development zakontraktował sprzedaż łącznie 345 lokali (odpowiednio 174 i 171 w pierwszym i drugim kwartale). Ponadto, w pierwszym etapie nowego projektu Ursus Centralny, którego budowa ruszyła w II kwartale, w ramach przedsprzedaży Spółka zawarła do końca czerwca już 70 umów rezerwacyjnych (spośród 138 lokali powstających w tym etapie inwestycji).
– Obok Ursusa Centralnego, niesłabnącą popularnością w I półroczu cieszyły się również nasze bardzo dobrze znane i cenione przez klientów warszawskie projekty: Miasto Moje, City Link i Nova Królikarnia, a także Grunwald2 w Poznaniu oraz Miasto Marina i Vitalia we Wrocławiu – wskazał Andrzej Gutowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development.

W pierwszej połowie 2019 r. Ronson Development wystartował z budową pięciu projektów obejmujących łącznie 680 lokali. – Na koniec czerwca nasza oferta sprzedaży obejmowała 897 lokali. W tym roku planujemy jeszcze rozpocząć sprzedaż i budowę 402 lokali, w tym kolejnych etapów projektów Miasto Moje i Nova Królikarnia oraz dwóch zupełnie nowych inwestycji – w Szczecinie i Wrocławiu – zapowiedział Andrzej Gutowski.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Ronson Development(mln zł)

II kw. 2019

II kw. 2018

Zmiana r/r

I półrocze 2019

I półrocze 2018

Zmiana r/r

Przychody

77,0

90,0

-14%

143,0

170,2

-16%

Zysk brutto
na sprzedaży

12,7

17,0

-25%

24,5

27,6

-11%

Udział w zysku z joint venture

6,3

-

-

6,5

2,7

+141%

Zysk netto 1)

8,7

6,4

+36%

12,2

10,3

+18%1) Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

***
Ronson Development


Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
#BIZNESwDRODZE, odcinek 8, Piotr Babieno, Bloober Team SA   Subiektywny Przegląd Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #39
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda