Stalprofil miał 6,23 mln zł zysku netto, 10 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

24.05.2019 09:09  Wyniki spółek
Stalprofil miał 6,23 mln zł zysku netto, 10 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. Stalprofil odnotował 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 7,89 mln zł w porównaniu z 9,06 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2019 r. pozytywny efekt przyniosła prowadzona w ramach grupy polityka dywersyfikacji działalności, która ma na celu zwiększenie odporności grupy na wahania koniunktury w poszczególnych branżach. Pomimo spadku koniunktury na rynku stalowym, grupa kapitałowa Stalprofil S.A. osiągnęła korzystne wyniki finansowe. Były one pochodną wykorzystania przez podmioty z grupy dobrej sytuacji rynkowej w drugim obsługiwanym przez grupę segmencie - segmencie infrastruktury (obejmującym zarówno sprzedaż izolowanych rur stalowych na rynku gazowym, jak i wykonawstwo gazociągów przesyłowych)" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10 mln zł wobec 12,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,25 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 348,61 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2019 r. grupa sprzedała łącznie ok. 40 tys. ton wyrobów hutniczych. Łączny wolumen sprzedaży stali był niższy o 28% r/r. Było to efektem pogorszenia warunków rynkowych panujących w I kwartale 2019 r., a związanych ze spadkiem zapotrzebowania na stal w UE, korektą cen wyrobów hutniczych oraz wzmożoną konkurencją ze strony dostawców z Azji, Europy Wschodniej oraz Turcji, podano także. 

Zobacz także: Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

Segmentem, który w I kwartale 2019 r. wygenerował większą część przychodów grupy, był segment infrastruktury sieci przesyłowych gazu i innych mediów (227 mln zł). Wpływ na to miały głównie kontrakty realizowane na rzecz OGP Gaz-System S.A. przez konsorcjum firm: Izostal S.A. i Stalprofil S.A., w ramach zawartej w 2015 r. umowy ramowej na dostawy rur DN1000 i DN700 w izolacji zewnętrznej i wewnętrznej. Podsumowując przetargi w ramach II umowy ramowej, na łączną ilość 1 028 km rur, grupa bierze udział w dostawach 851 km, tj. ok. 85%.

"Świadczy to o skuteczności grupy w konkurowaniu z pozostałymi 10 firmami/konsorcjami z Europy i Azji, które w drodze prekwalifikacji zostały dopuszczone przez Gaz - System S.A. do składania ofert. Równocześnie należy podkreślić, że dotychczasowe dostawy zostały zrealizowane przez grupę bez opóźnień. Jakość dostarczanych towarów, terminowość i atrakcyjne ceny są silnymi atrybutami grupy" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 3,62 mln zł wobec 5,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Subiektywny Przegląd Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #39   #RekinyBiznesu, 05.04.2018, Warszawa
 

Notowania STALPROFI
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda