Sunex miał 0,83 mln zł zysku netto, 1,21 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

21.05.2019 08:48  Wyniki spółek
Sunex miał 0,83 mln zł zysku netto, 1,21 mln zł EBIT w I kw. 2019 r. Sunex odnotował 0,83 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,21 mln zł wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,61 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 10,46 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale bieżącego roku emitent pozyskał kolejne istotne zamówienia sprzedaży, dzięki którym wygenerowano istotny wzrost przychodów za ten okres. Tendencja w pozyskiwaniu kolejnych zamówień będzie utrzymana w kolejnych miesiącach 2019 r. pozytywnie wpływając na ocenę dalszych możliwości wzrostu przychodów ze sprzedaży" - podano w raporcie.

W okresie sprawozdawczym istotny wpływ na sprawozdanie finansowe miał znaczny, 40-proc., wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. Dzięki temu wygenerowano marżę brutto wyższą o 876 tys. zł od tej wygenerowanej w I kwartale 2018 roku, podano także.

Zobacz także: Grupa AB po Q1 2019: solidne wyniki finansowe, rosnące znaczenie nowych technologii

"Jednocześnie należy podkreślić, iż w związku z tym, że pierwsze miesiące roku, wiążą się co do zasady z ograniczoną sprzedażą wynikającą z występującej sezonowości działalności. Wysoki poziom sprzedaży za ten okres wpłynął na uzyskanie bardzo dobrych wyników emitenta. Ten rekordowy poziom przychodów przy utrzymanym poziomie kosztów stałych, przełożył się bezpośrednio na znaczną poprawę rentowności we wszystkich poziomach działalności.

Zysk na sprzedaży ukształtował się on na poziomie 1 271 tys. zł. Marża brutto na sprzedaży wzrosła do poziomu 18,2% w porównaniu do przeciętnej marży 14% w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Z kolei stosunek wyniku na sprzedaży netto do przychodów ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym wyniósł 8,7% w porównaniu do 3,8% za I kwartał 2018 r. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS) ukształtował się na poziomie 5,7% ( 2,2% w analogicznym okresie roku 2018), a rentowność kapitału własnego wzrosła trzykrotnie: do 3,5% z 1,1% w okresie porównywalnym" - wymieniono także.

Sunex jest producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
#5 Śniadanie Inwestorów: KBJ SA   MEANDRY BIZNESU: Zbigniew Jakubas
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


gielda