Synektik miał 12,81 mln zł zysku netto, 14,74 mln zł zysku EBIT w r. obr. 2017

22.01.2019 10:27  Wyniki spółek
Synektik miał 12,81 mln zł zysku netto, 14,74 mln zł zysku EBIT w r. obr. 2017 Synektik odnotował 12,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017, który rozpoczął się 1 stycznia 2017 r., a skończył się 30 września 2018 r. wobec 1,08 mln zł w 2016 r., podała spółka w raporcie.

Rok obrotowy i podatkowy grupy kapitałowej ma charakter przejściowy, rozpoczął się 1 stycznia 2017 r., a skończył się 30 września 2018 r. Następnie, pierwszy rok obrotowy i podatkowy będzie trwał od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 14,74 mln zł wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,32 mln zł w roku obrot. 2017 wobec 49,43 mln zł w 2016 r. 

"Grupa Synektik osiągnęła w roku finansowym 2017 105,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując 20 mln zł EBITDA oraz 12,8 mln zł całkowitych dochodów ogółem. W porównaniu z poprzednim rokiem finansowym przychody Grupy wzrosły 113%, EBITDA zwiększyła się o 171%, a dochód całkowity - o 1076%. Kluczowy wpływ na wzrost ujętych w sprawozdaniu wyników miał wydłużony okres rozliczeniowy, jak również wzrost sprzedaży (szczególnie w ostatnich kwartałach roku finansowego 2017) oraz, na poziomie EBITDA oraz dochodu, pozytywny wpływ akwizycji firmy Monrol Poland (obecnie Synektik Pharma) na wyniki Grupy" - czytamy w raporcie. 

Największy, blisko 69% udział w przychodach grupy miał w 2017 roku finansowym segment sprzedaży sprzętu medycznego, rozwiązań IT oraz usług, który zakończył okres z 72,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. Pozytywny wpływ na wyniki segmentu miała realizacja strategii rozwoju Grupy, zakładająca m.in. poszerzenie oferty sprzętu medycznego grupy o urządzenia z obszaru terapii. Dywersyfikacja oferty oraz grona kontrahentów (producentów sprzętu) w połączeniu z ożywieniem na rynku zaowocowała wzrostem sprzedaży w porównywalnych okresach, w szczególności ostatnich kwartałach roku finansowego, czytamy także. 

Synektik podał, że segment radiofarmaceutyków wypracował 32,8 mln zł przychodów ze sprzedaży na zewnątrz, a aktywna polityka sprzedażowa, rozwój sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych oraz korzystne zmiany na rynku krajowym (ograniczenie konkurencji) pozwalające na umocnienie pozycji lidera polskiego rynku farmaceutyków, w połączeniu z rosnącą sprzedażą eksportową radiofarmaceutyków przełożyły się na wzrost przychodów sprzedaży segmentu w porównywalnych okresach.

W roku finansowym 2017 grupa odnotowała wzrost rentowności (wzrost marży EBITDA o ponad 10,4 pkt proc., a marży netto o 9,95 pkt proc.), na co kluczowy wpływ miały, poza wydarzeniami o charakterze jednorazowym, dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności, zmiana portfolio oferowanych produktów w segmencie sprzedaży sprzętu medycznego, oraz dyscyplina kosztowa, pozwalająca na utrzymanie wzrostu kosztów sprzedaży i zarządu istotnie poniżej dynamiki wzrostu sprzedaży. 

"Grupa zamknęła miniony okres obrotowy przychodami ze sprzedaży na poziomie 105,3 mln zł, zyskiem operacyjnym (EBIT) na poziomie 14,7 mln zł oraz zyskiem netto w wysokości 12,8 mln zł. W nowy rok Synektik wkroczył w historycznie najlepszej sytuacji biznesowej i finansowej, co jest potencjałem do dalszego, dynamicznego wzrostu wartości firmy. Biorąc pod uwagę dobre perspektywy dla sektora, naszą obecną sytuację biznesową oraz harmonogram planowanych i realizowanych projektów możemy pokusić się o stwierdzenie, że 2019 rok otworzy sezon biznesowych żniw Grupy" - napisał prezes Cezary Kozanecki w liście do akcjonariuszy. 

"Dążąc do uzyskania wyższych i bardziej satysfakcjonujących wyników, zwiększyliśmy skalę naszej działalności w najbardziej perspektywicznych oraz biznesowo atrakcyjnych obszarach: onkologii, kardiologii i neurologii. Utrzymując rozwiązania dedykowane diagnostyce, weszliśmy także w obszar terapii. Równolegle poszerzaliśmy portfolio naszych produktów, konsekwentnie rozwijaliśmy współpracę z nowymi partnerami oraz stopniowo wchodziliśmy na nowe rynki" - napisał także prezes. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w roku obrot. 2017 wyniósł 0,45 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW. 

ISBnews

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
gielda