Systematyczna poprawa wyniku i wzrost wartości Grupy Ciech

15.11.2013 18:36  Wyniki spółek
Systematyczna poprawa wyniku i wzrost wartości Grupy Ciech
Grupa Chemiczna Ciech notuje systematyczną poprawę wyników, co potwierdzają wyniki finansowe za III kwartał bieżącego roku. Do zysku za pierwsze półrocze spółka dokłada kolejne 5 mln złotych, ceny produktów są stabilne, a koszty operacyjne maleją.

Restrukturyzacja przynosi coraz wyraźniejsze efekty.

Tabela I. Wyniki III kwartału (razem działalność kontynuowana i zaniechana)
Tabela II. Wyniki po III kwartale narastająco (razem działalność kontynuowana i zaniechana)Osiągany pozytywny wynik finansowy jest efektem systematycznie prowadzonego procesu restrukturyzacji i realizowanej strategii. Spółki segmentu sodowego, oprócz dalszego ograniczania kosztów swojego funkcjonowania (obniżka cen zakupu surowców energetycznych i produkcyjnych u dostawców zewnętrznych), realizowały wyższe wolumeny sprzedaży oferowanych asortymentów przy stabilnym poziomie cen. Kolejne oszczędności przynosi również wdrażany kompleksowy program redukcji kosztów własnych.

- Osiągane przez naszą Grupę wyniki to efekt systematycznie wdrażanej strategii. Po pojawieniu się pierwszych znaczących rezultatów, jak odwrócenie trendu wyniku finansowego ze strat na zyski, staramy się konsekwentnie podążać w kierunku skierowania firmy na ścieżkę stabilnego wzrostu. Cieszę się, że nasze decyzje i wyniki znajdują potwierdzenie w rosnącym kursie akcji Ciech na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – powiedział prezes Zarządu Ciech Dariusz Krawczyk.

W kolejnym etapie spółka zamierza rozwijać swój segment sodowy w oparciu o zakłady w Polsce, Rumunii i Niemczech, zaś na inwestycje przeznaczy ponad 1 mld złotych w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Ciech SA

kk

Notowania Ciech
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda