Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 62% r/r do 499,3 mln zł w I poł. 2018 r.

19.10.2018 10:22  Wyniki spółek
Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 62% r/r do 499,3 mln zł w I poł. 2018 r. Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wzrósł o 62% r/r do 499,3 mln zł w I poł. 2018 r., przy wzroście przychodów operacyjnych o 6,5% do 1 941,3 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Na wynik finansowy netto w wysokości 499,3 mln zł złożyły się zyski 49 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 519,1 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 19,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wynik finansowy brutto TFI w I poł. 2018 r. wyniósł 620,3 mln zł i był wyższy o 62,1% r/r.

Koszty działalności operacyjnej TFI spadły o 7,2% r/r do 1 340 mln zł.

Według stanu na 30 czerwca 2018 r.. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 334 154,1 mln zł (wzrost o 8,0% w stosunku do I półrocza 2017 r.), z tego aktywa:

- funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 160 201,8 mln zł (wzrost o 2,6%), udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 50,4% do 47,9%;

- otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 114 501,8 mln zł (wzrost o 14,4%), ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 32,4% do 34,3%;

- specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 59 450,6 mln zł (wzrost o 11,6%), ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 17,8% wobec 17,2% przed rokiem.

W końcu czerwca 2018 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 901 funduszy inwestycyjnych (o 24 mniej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 45 (44 przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła z 53 do 54. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zmniejszyła się z 828 do 802, podano także w materiale.

ISBnews

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda