Wyniki Mercator Medical SA za I kw 2014 r

15.05.2014 17:00  Wyniki spółek
Wyniki Mercator Medical SA za I kw 2014 r Grupa MERCATOR Medical S.A., producent jednorazowych lateksowych rękawic medycznych,  zwiększyła o 11% skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w I kwartale 2014 roku, osiągając poziom blisko 36 milinów PLN w porównaniu do ponad 32 milionów PLN w I kwartale 2013 roku. Oznacza to wzrost o 3,5 mln PLN. W okresie sprawozdawczym podwyższeniu uległy koszty działalności operacyjnej, a także nastąpił spadek marży na sprzedaży. Te czynniki spowodowały, że zysk netto Grupy wyniósł 1,5 mln zł (4,3% przychodów) i był mniejszy o 0,5 mln zł niż w I kwartale 2013 roku.

W styczniu 2014 r.Grupa poczyniła milowy krok w zwiększeniu swoich mocy produkcyjnych. W fabryce należącej do Mercator Medical w Tajlandii została uruchomiona nowa linia, dzięki której wzrosły możliwości produkcyjne. Jednocześnie poddawane są remontowi stare linie produkcyjne,
co powoduje że obecne maksymalne moce to około 48 mln sztuk rękawic lateksowych miesięcznie (w stosunku do 40 mln sztuk na koniec 2013 r.). Pomimo zwiększenia mocy produkcyjnych przychody ze sprzedaży produktów uległy obniżeniu (o blisko 6%) co jest spowodowane m.in. spadkiem cen lateksu naturalnego, a co za tym idzie, cen sprzedaży produktów gotowych z fabryki należącej do spółki Mercator Medical (Thailand) Ltd. W marcu br. Grupa uruchomiła także własną dystrybucję rękawic w krajach bałtyckich.

Wpływ na wyniki finansowe w analizowanym okresie miały również: wzrost kosztów działalności operacyjnej (wzrost skali działalności), zwiększona amortyzacja związana z  projektem inwestycyjnym w Tajlandii oraz wyższe koszty finansowe netto, wynikające z realizacji ujemnych różnic kursowych przez spółkę zależną Merkator Medikal TOB (Ukraina). W efekcie powyższych czynników wynik na działalności operacyjnej EBITDA wyniósł 3,1 mln zł i spadł o 0,4 mln zł (11%) w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.

W kolejnych miesiącach będziemy się koncentrować na zwiększeniu dynamiki sprzedaży bezpośredniej do Rosji, ale także Czech, Słowacji oraz krajów bałtyckich - mówi Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A. - Poprzez spółki zależne i oddział na Ukrainie, Węgrzech i w Rumunii będziemy wzmacniać sprzedaż na tych rynkach. Docelowo chcemy uzyskać status wiodącego dystrybutora rękawic lateksowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Grupa Mercator Medical

au


Notowania MERCATOR
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda