Jesteś w: Strona główna » Giełda » Wiadomości giełdowe » Wyniki spółek

Wyniki finansowe Grupy Agora w 2 kw. 2015 r.

14.08.2015 07:53  Wyniki spółek
Wyniki finansowe Grupy Agora w 2 kw. 2015 r. Grupa AGORA odnotowała zdecydowaną poprawę wyników operacyjnych w
2 kwartale 2015 r. Przychody reklamowe w segmentach Internet i Radio rosły szybciej niż rynkowe, zwiększyły się też wpływy ze sprzedaży wydawnictw. Po raz kolejny zapewniło to Grupie znaczący wzrost przychodów oraz zysku operacyjnego. Do sukcesu Grupy przyczyniła się przede wszystkim systematyczna poprawa rentowności większości biznesów oraz stabilizacja przychodów prasowych.


- Kolejny, świetny kwartał Grupy Agora, który potwierdza właściwy wybór ścieżki rozwoju naszych biznesów. Systematyczne działania wszystkich zespołów oraz udana współpraca z partnerami biznesowymi pozwalają nam nie tylko skutecznie rozwijać dotychczasowe projekty, które poprawiają rentowność, ale też odważnie rozpoczynać nowe przedsięwzięcia. Chcemy umocnić pozycję Agory na rynku telewizyjnym, dlatego weźmiemy udział w postępowaniu koncesyjnym na co najmniej 2 kanały telewizyjne dostępne na MUX-8. A dodatkowo jeszcze w tym roku uruchomimy serwis biznesowo-technologiczny na licencji Business Insider i będziemy dalej zwiększać skalę naszej działalności radiowej - komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 2 kw. 2015 r. (porównanie r/r):

Przychody Grupy wyniosły 292,8 mln zł i zwiększyły się o 8,1%. Grupa Agora odnotowała wzrost większości kategorii przychodów. Największy wpływ na wzrost przychodów Grupy miały wpływy z koprodukcji i dystrybucji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych były wyższe o 3,6% i wyniosły 151,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wydawnictw zwiększyły się o 10,5% do kwoty 35,9 mln zł, a przychody ze sprzedaży usług poligraficznych klientom zewnętrznym wyniosły
37,7 mln zł. Wyższa frekwencja w kinach sieci Helios przełożyła się na wyższe o 6,1% przychody ze sprzedaży biletów wynoszące 26,1 mln zł.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora zwiększyły się o 6,8% do 289,2 mln zł. Na wzrost ten wpłynęły głównie wyższe koszty amortyzacji oraz usług obcych związane z wkładem koproducenckim w grę Wiedźmin 3: Dziki Gon. Na wzrost kosztów usług obcych wpłynęły również wyższe koszty usług pośrednictwa w sprzedaży reklam oraz odpłatności za kopie filmowe. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 4,0% w wyniku realizacji projektów rozwojowych w Grupie. Koszty reprezentacji i reklamy zwiększyły się o 14,4% do kwoty 20,6 mln zł, co było związane ze wzmożoną aktywnością reklamową w segmentach Prasa oraz Internet. Zmniejszyły się natomiast (o 7,8%) koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, głównie ze względu na mniejszy wolumen usług poligraficznych w technologii coldset.

Dzięki wzrostowi odnotowanemu w przypadku większości źródeł przychodów EBITDA Grupy zwiększyła się do kwoty 33,7 mln zł. Wynik operacyjny na poziomie EBIT istotnie się poprawił i wyniósł 3,6 mln zł, a zysk netto był na poziomie 3,5 mln zł.

INFORMACJE DODATKOWE – WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 2 KW. 2015 R.

PRASA – wzrost przychodów ze sprzedaży wydawnictw i nowe inicjatywy
Wyniki segmentu Prasa były pod presją ograniczania wydatków na reklamę w prasie, a także niższej w porównaniu z ubiegłym rokiem sprzedaży egzemplarzowej.
Przychody reklamowe1,2 w Gazecie Wyborczej zmniejszyły się o 2,3%, w Metrze o 15,3%, a w czasopismach o 5,9%. W rezultacie przychody reklamowe segmentu wyniosły 46,7 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw segmentu wzrosły o 5,8% do kwoty 32,6 mln zł, pomimo utrzymującego się trendu spadkowego w zakresie sprzedaży wydawnictw papierowych. Wzrost ten jest efektem większej liczby drogich wydań dziennika w ofercie dwucenowej, wpływów z dystrybucji cyfrowej, a także ubiegłorocznej podwyżki ceny egzemplarzowej Gazety Wyborczej. 

Segment kontynuował inwestycje w rozwój cyfrowy. Na początku czerwca br. zespół cyfryzacyjny Gazety Wyborczej rozpoczął sprzedaż treści dziennika za pomocą własnej platformy technologicznej. To kolejny etap w procesie transformacji modelu działalności prasowej.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi serwisów i aplikacji mobilnych segment zaoferował klientom nowe, cyfrowe rozwiązania reklamowe w aplikacji mobilnej Gazety Wyborczej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS, Android i Windows Phone.

FILM i KSIĄŻKA - wzrost przychodów segmentu dzięki nowym projektom
Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 30,9% do 71,1 mln zł. Stało się to głównie za sprawą wpływów z koprodukcji i dystrybucji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, które wyniosły 14,9 mln zł i przyczyniły się do wzrostu przychodów Wydawnictwa do kwoty 24,2 mln zł. Pozytywnie na wartość przychodów segmentu wpłynęły również wyższe o 5,7% przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios, które stanowiły 26,0 mln zł, oraz wyższe wpływy ze sprzedaży w barach kinowych. Niższe przychody z działalności filmowej to efekt mniejszej liczby projektów filmowych, w które Grupa Agora była zaangażowana w omawianym okresie. Przychody ze sprzedaży reklam w kinach sieci Helios wyniosły 6,1 mln zł.

Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 32,6% do kwoty 75,2 mln zł, głównie ze względu na wzrost kosztów działalności Wydawnictwa do kwoty 22,5 mln zł. Ten wzrost to rezultat amortyzacji wkładu koproducenckiego w grę Wiedźmin 3: Dziki Gon i rozliczenia z producentem gry. W związku z mniejszą liczbą projektów filmowych wprowadzanych do kin segment ograniczył koszty reprezentacji i reklamy. Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wynika z rozbudowy sieci kin Helios. 

W rezultacie segment odnotował stratę na poziomie EBIT4 w wysokości 4,1 mln zł, natomiast EBITDA4 wzrosła do 9,7 mln zł.
Frekwencja w kinach sieci Helios w 2 kwartale 2015 r. sięgnęła 1,5 mln widzów i zwiększyła się o 1,6%. W tym czasie liczba biletów sprzedanych do wszystkich kin w Polsce zwiększyła się o 3,3%.
W 2 kwartale br. sieć kin Helios powiększyła się o nowe kino w Jeleniej Górze, zyskując 35., nowoczesny obiekt w swoim portfelu. Jednocześnie trwają prace na terenie trzech kolejnych galerii handlowych, w których powstaną kolejne kina sieci jeszcze w 2015 r.
Spółka NEXT FILM po raz pierwszy wprowadziła do polskich kin zagraniczną produkcję filmową pt. Ze wszystkich sił.
Wydawnictwo funkcjonujące w ramach pionu Projekty Specjalne zaproponowało czytelnikom w 2 kwartale 2015 r. 21 nowych, jednorazowych projektów wydawniczych. W efekcie Agora sprzedała 0,2 mln książek i książek z płytami.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA
– ograniczenie kosztów operacyjnych i poprawa wyniku
W 2 kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży reklam5 na nośnikach AMS wyniosły 41,5 mln zł. Jednocześnie, dzięki systematycznie prowadzonym działaniom optymalizacyjnym, segment obniżył koszty operacyjne o 9,7% oraz poprawił wynik operacyjny na poziomie EBIT do kwoty 8,9 mln zł, a na poziomie EBITDA - do 12,0 mln zł. Pozycja spółki na rynku reklamy zewnętrznej jest silna, a jej udział w wydatkach na reklamę zewnętrzną to obecnie ponad 34%.

W 2 kwartale 2015 r. AMS kontynuował intensywne prace nad budową wiat przystankowych w Warszawie. Obecnie na ulicach stolicy można już dostrzec niemal 500 nowych wiat. Część z nich, wraz z nośnikiem Warsaw Premium Citylight, włączona została do sieci sprzedaży AMS.

INTERNET – szybszy niż rynkowy wzrost przychodów
W 2 kwartale 2015 r. segment odnotował wzrost przychodów7,8 do kwoty 39,9 mln zł (o 17,4%), głównie za sprawą rosnących wpływów ze sprzedaży reklam internetowych. Rosły też przychody z pośrednictwa sprzedaży usług reklamowych. Dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów segment poprawił wynik operacyjny, który na poziomie EBIT4 wyniósł 7,7 mln zł, a na poziomie EBITDA4 9,1 mln zł.
Segment Internet Agory stale rozwija swoje produkty i usługi. W 2 kwartale 2015 r. działalność rozpoczęło Epic Makers - studio produkujące autorskie formaty wideo z własną siecią partnerską YouTube. To kolejny etap budowania oferty wideo Agory.

RADIO – wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego
Przychody segmentu radiowego9,10 sięgnęły 27,2 mln zł – to wzrost o 17,2%. Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 15,6%, głównie za sprawą wyższych kosztów usług obcych, które obejmują koszty pośrednictwa sprzedaży reklam w stacjach innych nadawców. Dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów, w tym wyższym wpływom z pośrednictwa sprzedaży reklam, wynik operacyjny EBIT segmentu Radio poprawił się i wyniósł 4,2 mln zł, a EBITDA sięgnęła 4,9 mln zł.
Segment rozwija swoją bieżącą działalność i zabiega o nowe częstotliwości. W czerwcu br. Grupa Radiowa Agory rozpoczęła nadawanie nowego programu pod marką Radio Pogoda w 3 miastach – Krakowie, Poznaniu i Opolu. Na początku lipca 2015 r. do portfela radiostacji Agory dołączyło warszawskie Radio Nostalgia - stacja z końcem lipca zmieniła nazwę i jest już czwartą rozgłośnią nadającą pod marką Radio Pogoda.  

DRUK –  ograniczenie kosztów i poprawa wyniku operacyjnego
Przychody segmentu z tytułu sprzedaży usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych wyniosły 37,7 mln zł. Dzięki ograniczeniu kosztów operacyjnych segment odnotował poprawę wyników - EBITDA4 wyniosła 4,1 mln zł, pozytywny był też EBIT4 wynoszący 0,2 mln zł.

Nina Graboś, Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agory S.A.

Notowania AGORA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
gielda