Zarząd ATAL zwiększył program emisji obligacji o 100 mln zł

29.03.2019 07:55  Wyniki spółek
Zarząd ATAL zwiększył program emisji obligacji o 100 mln zł
W dniu 28 marca br. Zarząd ATAL – ogólnopolskiego dewelopera – zwiększył program emisji obligacji. Zakłada on emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 170 mln zł, z czego 70 mln zł zostało już wyemitowane w ramach obligacji serii AM. Propozycje nabycia obligacji – w ramach emisji prywatnej – zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot.

Jesteśmy rozpoznawalnym, wiarygodnym i sprawdzonym graczem na rynku kapitałowym. Nasz model finansowania działalności opiera się na dywersyfikacji źródeł kapitału, przy czym obligacje stanowią jego istotną część. W zeszłym roku sfinalizowaliśmy zakupy gruntów na łączną kwotę niemal 200 mln złotych, co w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy PUM dało jedynie 699 zł. Cały czas przyglądamy się kolejnym atrakcyjnym możliwościom akwizycyjnym. Pozyskane środki posłużą m.in. na realizację polityki zakupowej – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.
 
W październiku 2018 roku ATAL wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AM na kwotę 70 mln zł. Termin wykupu obligacji przypada w dniu 25 października 2020 r.

Zobacz także:
 Atal rekomenduje 4,7 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.
 
W 2018 roku ATAL pozyskał aż 20 nowych gruntów inwestycyjnych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście oraz aglomeracji śląskiej. Łączny koszt zakupu nowych działek to niemal 200 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to jedynie 699 złotych. Tereny pozwolą na realizację ponad 285 tys. mkw. PUM, czyli ok. 5000 lokali. Obecny bank ziemi spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne na najbliższe lata. 
 
W zeszłym roku ATAL wypracował aż 1 055 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 21,9% więcej niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł zaś 200,7 mln zł – wzrost o 17,2% rdr. ATAL osiągnął w tym okresie 206,6 mln zł zysku netto. W 2018 roku marża brutto ze sprzedaży wyniosła 26,9%, a marża netto 19,6%. 
 
ATAL jest spółką dywidendową. Zarząd w marcu br. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 100% zeszłorocznego zysku netto jednostki dominującej. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi 182 mln złotych, czyli 4,70 zł na akcję. W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,6 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas 50% zysku netto z 2015 roku. W 2017 roku ATAL wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł – co stanowiło 70% zysku netto z 2016 roku. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom rekordowe 137 mln zł, czyli 80% zysku jednostki dominującej z 2017 roku.

Zobacz także: 
 
Deweloper w zeszłym roku przekazał rekordowe 2678 lokali mieszkalnych i usługowych, czyli o ponad 16% więcej niż w roku ubiegłym (2308). Najwięcej lokali zostało wydanych w Krakowie (843), Warszawie (650) i Wrocławiu (494), następnie w Łodzi (300), Trójmieście (160), Poznaniu (128) i Katowicach (103). W 2018 roku spółka zakontraktowała 2420 lokali. Najwięcej umów deweloperskich podpisano we Wrocławiu (510), Łodzi (484) i Warszawie (450), następnie w Krakowie (351), Katowicach (241), Trójmieście (209) i Poznaniu (175).
 
ATAL 
 
Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
#BIZNESwDRODZE, odcinek 4, Bartosz Kazimierczuk, Tower Investments SA   Wiadomości z Rynku Nieruchomości, odcinek 10: Konrad Okła (15.03.2019)
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda