Monitoring należności

30.11.2011 10:50  Zarządzanie należnościami
 2.    MONITORING NALEŻNOŚCI

Monitoring jest procesem rozpoczynającym się przed terminem powstania zobowiązania  i trwającym do ustalonego  dnia po przekroczeniu terminu płatności.  Monitoring obejmuje działania prewencyjne, dzięki którym minimalizujemy ryzyko powstania długu. Stały kontakt z kontrahentem i profesjonalny nadzór nad terminowym regulowaniem należności (włącznie z przypomnieniami o  nadchodzących terminach płatności) pozwalają skutecznie określić szanse na uregulowanie należności w terminie oraz zdiagnozować przyczyny braku zapłaty. Wykorzystanie monitoringu należności popoprawia dyscyplinę płatniczą kontrahentów, przy zachowaniu dobrych relacji, a także skraca czas odzyskania należności. 
 


Dokładny plan działań  prowadzonych w ramach procesu jest ustalany wspólnie z klientem, przy uwzględnieniu specyfiki branży oraz polityki firmy wobec swoich kontrahentów.   • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
biznes