Program 500+ pomaga rodzinom zmniejszyć długi

28.08.2017 14:46  Zarządzanie należnościami
Program 500+ pomaga rodzinom zmniejszyć długi Blisko jedna trzecia korzystających z programu 500 plus, unika dzięki niemu korzystania z ofert firm pożyczkowych, oferujących tzw. chwilówki.

Program pomógł co trzeciej rodzinie zmniejszyć zaległe długi. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biuro Informacji Kredytowej. Badanie pokazało, że w zdecydowanej większości przypadków z pomocy państwa korzystają dzieci.

Już tylko kilka dni pozostało na składanie wniosków o pomoc z programu na kolejny okres rozliczeniowy: od 1 października tego roku do 30 września 2018 roku. Złożenie wniosków po terminie oznaczać będzie późniejszej otrzymanie świadczenia.

Rzeczniczka BIG InfoMonitor Halina Kochalska powiedziała, że pieniądze z programu 500+ zmieniają bardzo często sytuację finansową całej rodziny. Dla 17 procent ankietowanych, pomoc państwa stała się sposobem na zmniejszenie przeterminowanych i nieuregulowanych płatności, a dla 12 procent także na całkowite pozbycie się zaległych długów. "Okazało się, że jedna trzecia osób, które korzystają z programu 500+, dzięki tym pieniądzom wyplątała się z zaległości, ewentualnie zmniejszyła swoje problemy z długami" - powiedziała rzecznik.

Respondenci deklarowali, że pieniądze z programu 500+ przeznaczają w dużej części na dzieci. "W trzech czwartych przypadków pieniądze z 500+ finansują potrzeby dzieci", mówiła Halina Kochalska. W pierwszej kolejności wymieniane były odzież, edukacja, żywność, ale też wakacje i zabawki.

29 procent ankietowanych poinformowało, że dzięki pieniądzom z programu 500+ uniknęło pożyczania w banku, a 27 procent powiedziało, że uniknęło pożyczania w firmach pożyczkowych. Jednocześnie co dziesiąta rodzina przyznaje, że 500+ zwiększyło ich zdolność kredytową i umożliwiło zaciągnięcie nieosiągalnej wcześniej pożyczki lub kredytu.

Od początku działania programu 500+, czyli od kwietnia ubiegłego roku, pieniądze zasiliły portfele ponad 2,6 miliona rodzin. Średnio miesięcznie otrzymują one łącznie ponad 2,1 miliarda złotych. Największy w kraju, sięgający 64 procent odsetek dzieci uzyskujących pomoc ma województwo lubelskie. Łączne pomoc otrzymuje blisko 58 procent osób przed 18 rokiem życia.

Badanie przeprowadził Instytut ARC Rynek i Opinia na przełomie lipca i sierpnia tego roku na próbie 805 osób otrzymujących pieniądz ez programu 500+.

IAR

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes