Jesteś w: Strona główna » Biznes » Zarządzanie należnościami

Rosną inwestycje Grupy BEST w portfele wierzytelności

14.01.2016 11:37  Zarządzanie należnościami
Rosną inwestycje Grupy BEST w portfele wierzytelności O ponad 50% wzrosły w 2015 r. nakłady Grupy BEST na nabycie (w sposób bezpośredni) portfeli wierzytelności nieregularnych. Biorąc pod uwagę również aktywność Spółki na rynku wtórnym, łączne wydatki inwestycyjne Grupy w ubiegłym roku przekroczyły 238 mln zł.

W II półroczu 2015 r. Grupa BEST – za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, w których ma 100-proc. udział – nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej blisko 466 mln zł. Łączne wydatki na te pakiety wyniosły ponad 21 mln zł.

W całym 2015 r. Grupa BEST kupiła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł, wydając na ich zakup ponad 85 mln zł. To o odpowiednio 44% i 53% więcej niż w 2014 r. Większość nabytych portfeli stanowiły wierzytelności detaliczne z sektora bankowego. Wśród nowo nabytych pakietów są również wierzytelności firm pożyczkowych.

Obok inwestycji bezpośrednich, w ubiegłym roku Grupa BEST poniosła także wydatki związane z pośrednim nabyciem portfeli wierzytelności (na rynku wtórnym), poprzez zakup niemal 33% akcji Kredyt Inkaso. Biorąc pod uwagę wartość godziwą portfeli wierzytelności wykazanych w najnowszym opublikowanym raporcie okresowym Kredyt Inkaso, wartość w/w wydatków została ustalona na blisko 153 mln zł. Przypomnijmy, że Grupa BEST była aktywna na rynku wtórnym także w 2014 r., kiedy to dokupiła prawie 83% certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ, zwiększając swój udział w tym funduszu do 100%.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy BEST związane z bezpośrednim i pośrednim nabywaniem portfeli wierzytelności w 2015 r. przekroczyły 238 mln zł wobec około 147 mln zł rok wcześniej. – Te liczby pokazują, że mamy za sobą kolejny dobry rok, w którym zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost nakładów inwestycyjnych.  Świadczą ponadto o umiejętności efektywnego wyszukiwania atrakcyjnych okazji inwestycyjnych na rynku pierwotnym wierzytelności nieregularnych przy jednoczesnym aktywnym udziale naszej Grupy w konsolidacji branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Grupa BEST finansuje swoje inwestycje głównie poprzez emisje obligacji, w tym w ramach uruchomionego w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu BEST wyemitował dotychczas obligacje o łącznej wartości 210 mln zł. Do wykorzystania pozostaje zatem 90 mln zł.

Intencją Zarządu BEST jest przeprowadzenie kolejnych publicznych emisji obligacji jeszcze w I kwartale br. Emisje te mogą być kierowane zarówno do inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych.
BEST S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes