Windykacja

30.11.2011 10:51  Zarządzanie należnościami
 3.    WINDYKACJA

Windykacja to zestaw  czynności, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela. To dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. 
Może być prowadzona w drodze postępowania pozasądowego lub sądowego

A.    WINDYKACJA POZASĄDOWA / POLUBOWNA/ 

Obejmuje szereg działań zmierzających do odzyskania należności w możliwie krótkim czasie, przy wykorzystaniu prawnie dozwolonych sankcji i rygorów. Profesjonalni windykatorzy kontaktują się z dłużnikiem różnymi kanałami (telefon, list, e-mail, spotkania osobiste), prowadząc negocjacje zmierzające do szybkiego uregulowania należności bez wykorzystania drogi sądowej. 

Wykorzystując wiedze z zakresu technik wywierania wpływu i socjotechniki uświadamiają nierzetelnym kontrahentom konsekwencje płynące z zastosowania określonych sankcji.

WINDYKACJA POLUBOWNA:
- pozyskanie informacji o dłużniku
- określenie zdolności regulacji zobowiązań
- negocjacje z kontrahentami
- ustalanie warunków spłaty zadłużenia
- prowadzenie przesądowych mediacji
- działania terenowe i biurowe
- analiza kondycji finansowej dłużnika

B.    WINDYKACJA SĄDOWA I EGZEKUCJA KOMORNICZA

Prowadzona przez wyspecjalizowaną Kancelarię Prawno-Finansową, posiadającą duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń finansowych. Dzięki odpowiednio przygotowanym pozwom i zebraniu pełnej dokumentacji sądowej większość spraw rozstrzyganych jest w trybie uproszczonym, skracając czas i koszty  postępowania. W ramach realizowanych procesów, kancelaria nadzoruje poprawność przebiegu postępowania sądowego, aż do zakończenia egzekucji komorniczej. 

WINDYKACJA SĄDOWA:
- przygotowanie dokumentacji procesowej
- przeprowadzenie postępowania sądowego
- ustalenie składników majątkowych dłużnika
- nadzór nad egzekucją komorniczą  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
biznes