Rynek złota w 2017 roku

12.02.2018 07:50  Złoto
Rynek złota w 2017 roku
W ubiegłym roku odnotowano spadek globalnego popytu na złoto. Więcej złota zakupili jubilerzy oraz przemysł.
Jak podała Światowa Rada Złota (World Gold Council), w 2017 roku globalny popyt na złoto był o 7% niższy aniżeli rok wcześniej i wyniósł 4.071,7 ton. Z tego jubilerzy zużyli 2.135,5 ton złota, tj. o 4% więcej niż rok wcześniej. Największym konsumentem złota w postaci wyrobów jubilerskich były Chiny, gdzie w pod postacią biżuterii zakupiono 646,9 ton złota - o 3% więcej niż w 2016 roku.

Na drugiej pozycji były Indie - tam na potrzeby produkcji wyrobów jubilerskich poszło 562,7 ton złota, co oznacza wzrost popytu o 12%. Natomiast popyt jubilerski w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 3% do 122,1 ton, przy czym czwarty kwartał był najlepszy od ośmiu lat. Impulsem do wzmożonych zakupów precjozów pod koniec roku był okres świąteczny oraz dobra sytuacja materialna Amerykanów.
 
W przemyśle i protetyce dentystycznej znalazło zastosowanie 332,8 ton złota, tj. o 3% więcej niż rok wcześniej. Z tego 265,3 ton zużył przemysł elektroniczny. Inne sektory zapotrzebowały 50,6 ton złota a protetycy 16,8 ton. 
 
Na inwestycje w złoto w postaci fizycznej (sztabki i monety) przypadło 1.029,2 ton kruszcu, czyli o 2% mniej niż w roku poprzedzającym. Najwięcej złota kupili Chińczycy 306,4 ton - wzrost popytu o 8%. W Indiach popyt inwestycyjny zwiększył się o 2% osiągając poziom 164,2 ton. Znacząco wzrósł popyt w Turcji, gdzie w sztabkach i monetach ludność kupiła 52,4 ton złota - o 78% więcej niż w 2016 roku. 
 
Popyt na Bliskim Wschodzie wzrósł w 2017 roku o około 100% i wyniósł 40,5 ton. Z kolei ubiegłoroczny popyt w Europie na inwestycje w szlachetny metal był o 7% niższy wobec poprzedzającego roku. W Niemczech, które są największym rynkiem złota na naszym kontynencie odnotowano spadek popytu inwestycyjnego o 4,5 ton do 106,3 ton.
 
W 2017 roku do funduszy notowanych na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, „ETF”) napłynęło netto  202,8 ton złota. Jest to o 63% mniej wobec poprzedniego roku. W efekcie na koniec grudnia ubiegłego roku fundusze ETF na całym świecie posiadały w zarządzaniu 2.368,2 ton złota wobec 2.165,4 ton rok wcześniej. Natomiast wartość tego kruszcu wyniosła 98,7 mld dolarów.
 
Europejskie ETF-y powiększyły zapasy o 148,9 ton kruszcu, co oznacza, że są odpowiedzialne za 73% wzrostu aktywów tego rodzaju wehikułów inwestycyjnych na świecie. Notowane w Stanach Zjednoczonych fundusze zwiększyły aktywa o 63,0 ton złota. Natomiast Azja i pozostałe kontynenty zredukowały złote aktywa o 9,2 ton.
 
Banki centralne i międzynarodowe instytucje zwiększyły w ubiegłym roku stan posiadania złota o 371,4 ton. Jest to o 5% mniej niż w 2016 roku. Rosja zakupiła 223,5 ton złota, zwiększając rezerwy kruszcu o 14% w skali roku do poziomu 1.838,8 ton. Obecnie stanowią one 18% rezerw walutowych Rosji. Natomiast Turcja powiększyła rezerwy złota o 86 ton i na koniec ubiegłego roku posiadała ponad 200 ton kruszcu. Zakupy złota konsekwentnie kontynuował Kazachstan, powiększając rezerwy o 42,9 ton. Obecnie w skarbcu narodowym Kazachstanu znajduje się ponad 300 ton złota.
 
Według szacunków World Gold Council, w 2017 roku kopalnie na całym świecie wyprodukowały 3.268,7 ton złota, tj. o 5,7 ton więcej niż rok wcześniej. Na transakcje zabezpieczające (ang. hedging) przeznaczono 30,4 ton złota. Natomiast ze skupionego złomu odzyskano 1.160,0 ton czystego złota - o 10% mniej niż rok wcześniej.
Po podsumowaniu całkowita podaż złota w 2017 roku wyniosła 4.398,4 ton i była o 4% niższa wobec poprzedzającego roku.
 
 
Źródło: Opracowano na podstawie danych World Gold Council

Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie