Stopy procentowe

Polska. Stopy procentowe NBP

EURIBOR*

€STR (euro Short-Term Rate)

SAR (Swiss Average Rate)

LIBOR**(USD)

LIBOR**(GBP)

LIBOR**(JPY)

* EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym europejskim. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.

** LIBOR (LONDON INTERBANK OFFERED RATE) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).

Wiadomości: Waluty

Page 1 of 74 1 2 74