telefon

Breezy podpisał umowę z MiMarkt

Breezy, międzynarodowy dostawca Trade-In, który jest spółką zależną notowanej na GPW ASBISc Enterprises PLC, wiodącego dystrybutora z wartością dodaną, dewelopera ...