GPW

GPW wycofa z obrotu akcje Grupy BIK

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie wycofania z obrotu na głównym rynku akcji spółki Biuro ...