płatność

42% firm negatywnie ocenia swoją kondycję

Negatywnie swoją kondycję ocenia 42% firm, wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej (CMSG). Najczęściej wskazywaną przyczyną złej ...