Tag: Synektik

pieniądze

Synektik miał 4,79 mln zł zysku netto

Synektik odnotował 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2019/2020 (październik 2019 ...