pociąg

Newag miał 89,49 mln zł zysku netto

Newag odnotował 89,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 93,35 ...